at omskrive

at omskrive
to rewrite

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • omskrive — om|skri|ve vb., r, omskrev, omskrevet (foran fælleskønsord omskreven el. omskrevet), omskrevne (jf. §31 34); en omskreven el. omskrevet tekst; et omskrevet teaterstykke; omskrevne tekster …   Dansk ordbog

  • parafrasere — pa|ra|fra|se|re vb., r, de, t (omskrive) …   Dansk ordbog

  • revisionisme — re|vi|sio|nis|me sb., n (en politisk retning der søger at omskrive historien; HISTORISK en retning indenfor kommunismen) …   Dansk ordbog

  • translitterere — trans|lit|te|re|re vb., r, de, t (omskrive tekst fra et alfabet til et andet) …   Dansk ordbog

  • transskribere — trans|skri|be|re vb., r, de, t (skrive noget med et andet tegnsystem, fx lydskrift; omskrive et musikstykke til en anden instrumenttype) …   Dansk ordbog

  • § 51. Tydeliggørelse — Man kan eventuelt sætte et komma hvis man derved kan tydeliggøre meningen eller undgå mulighed for misforståelse, fx De besluttede(,) straks at hæve prisen. Tag og køb ti tulipaner(,) og en dusk persille til sovsen. Han hvilede sig(,) lidt inden… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”